img_8907

بسمه تعالی

با عنایت و لطف پروردگار گروه صعنعتی چلنگر فعالیت خود را در ضمینه ای طراحی و اجرای سازه های فرفورژه به صورت کوره ای و دستی آغاز نموده و با پشتکار و استفاده از نیرویی متخصص و ابزار صنعتی مربوطه امروز توان اجرایی کلیه سازه های فرفورژه مطابق با سلیقه کارفرمایان با رنگ استاتیک کوره ای با پتینه های دلخواه را فراهم ساخته.

در خصوص سازه های کوره ای (دستی) امروز در حد توان خود قادر به ساخت تماکمبی طرح ها میباشیم.

با استفاده از کوره و آتش کاری و قالب های لازم میتوانیم فلزات را به شکل های مختلف (نسبت به طرح) فرم داده و اجرا نمائیم بخاطر داشتن همین قابلیت ها قادر به اجرای تمامی طرح ها در اندازه و ابعاد میباشیم به دون انکه در طرح و نقشه اصلی سازه تعغیر ایجاد گردد.

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند

bahram muradi

متخصص اول(بهرام مرادی)

مهندس کوره

جناب اقایی بهرام مرادی در بخش ساخت سازه های کوره ای فعالیت دارد و یکی از بهترین همکاران ما در این بخش میباشند